У дома > Новини > Новини от индустрията

Принципът на работа на контролера на хранителните вещества

2021-12-17

Принципът наконтролерът за хранене на растениятае да се определи текущото относително количество хлорофил чрез измерване на коефициента на пропускане на светлина на листата в два диапазона на дължини на вълната, тоест в двата диапазона на дължина на вълната, където хлорофилът избира да абсорбира дълга светлина с неопределена дължина на вълната, измерената стойност на растениетоконтролер на храненетосе изчислява според количеството светлина, предавана и пречупена от листата.