У дома > Новини > Новини от индустрията

Въвеждането на контролера на хранителните вещества

2021-12-17

Контролерът на хранителните веществае земеделски инструмент. Както всички знаем, растителният азот, хлорофил и съдържанието на вода са важни хранителни и физиологични параметри за растежа на растенията и важни параметри, отразяващи жизнените показатели на растенията. Също така е важна основа за торене и напояване на растенията. Въпреки това, в изследванията на селското и горското стопанство у нас и в чужбина, единственият инструмент(контролер на хранителни вещества)който може да се използва за откриване на хлорофил е хлорофил метър. Въпреки това, стойността на SPAD, измерена с хлорофил, е само сравнителна стойност на референтната база и има само корелация със съдържанието на хлорофил. Само стойността SPAD може да се използва за грубо извеждане на нивото на съдържанието на азот в растенията. В този случай той може бързо и неразрушително да тества три вида информация за храненето и растежа на растенията в полето. Може да се използва широко в научноизследователски институции и университети, свързани със селското и горското стопанство, за изследване на физиологичните показатели на растенията и насочване на селскостопанското производство. Поради малкия си и изискан, лесен за носене, бързо измерване и показване на данни в реално време, той е обичан от университетски преподаватели и изследователи.