Какъв е вашият месечен производствен капацитет?

2021-11-16

Въпрос: Какъв е вашият месечен производствен капацитет?

О: Нашият производствен производствен капацитет е 50 000 комплекта осветителни системи на месец.